SrI
SrImathe ramanujaya namaha

Images of Srimad Azhagiya singar's Sadabhisheka mahotsavam
(30th Nov 2006)

Click here to listen to Sowmya's recitation of Srimad Azhagiya singar's taniyan

malolan

Altar of Sri Ahobila mutt

azhagiya singar

Srimad Azhagiya singar pattinappravesam

azhagiya singar

Srimad Azhagiya singar on HIS Thirunakshatram day.

Photo courtesy: Sri Diwakar kannan (http://www.pbase.com/swami)