SrI
Srimathe ramanujaya namaha

Virtual Tour to Divya desam - Thiruvahedrapuram

ayindhai

Serthi sevai Devanathan with Hemambuja valli thayar


Lord Devanatha with Hemambuja valli thayar

Devanatha PerumaL with Hemambuja valli Thayar


Previous Next